English
 
به انجمن صنفی تدوینگران سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اساسنامه

به نام خدا
« اساسنامه انجمن صنفی کارگری تدوینگران سینما – استان تهران»
 
 
فصل یکم– کلیات
ماده 1 -  نام ، تعریف ، حوزة فعالیت ،مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن :
1-  نام: انجمن صنفی کارگری تدوینگران سینما که دراین اساسنامه به اختصار «انجمن » نامیده می‌شود 
2- تعریف: انجمن ،.تشکل تدوینگران و دستیاران تدوینگر سینمای ایران است 
3- حوزة فعالیت : حوزة فعالیت انجمن، حوزة جغرافیایی استان تهران است
4- مدت فعالیت : از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است 
5- اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن : ایران – تهران خیابان طالقانی، وصال شیرازی شماره 28 تلفن: 66465295
تبصره: هیئت مدیره انجمن می‌تواند هر زمان که ایجاب کند ، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان به اعضا و به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اطلاع دهد
ماده 2 - هدف 
در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن های صنفی و کانون های مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد،این انجمن تشکیل می شود.
ماده 3- وظایف انجمن  :
1. تلاش برای امنیت شغلی و حرفه ای اعضا
2. تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نظایر آن
3. ایجاد تعاونی های مصرف، مسکن ، صندوق های حمایتی و نظایر آن
4. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
5. جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت های انجمن
6. همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر 
7. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی
8. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر آنکه به قصد تجارت و انتفاع نباشد 
9. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمان های کارگری و کارفرمایی
10. پیوستن به انجمن‌های صنفی جهت تشکیل کانون ویا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط
11. همکاری با سایر انجمن های صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده ی انجمن قرار داده شده یا خواهد شد
12- تنظیم مقررات و آئین نامه های مربوط به حرفه ی تدوین به منظور اعتلای کیفی و کمی آن در زمینه های گوناگون
13- کسب صلاحیت انجمن به عنوان بالاترین مرجع علمی، فنی و صنفی حرفه ی تدوین
14- طراحی برنامه های آموزشی برای آشنایی با پیشرفت های علمی و فنی به منظور بالا بردن سطح مهارت اعضا و برگزاری سمینار، جشنواره، نمایش فیلم، کارگاه های آ موزشی، نشر کتب و ایجاد وب سایت های تخصصی حرفه ی تدوین
15- فراهم کردن زمینه ی حضور اعضا در مجامع هنری و فرهنگی ایران و جهان 


فصل دوم-شرایط عضویت، تعلیق عضویت، لغو عضویت 
ماده 4– شرایط عضویت :
انجمن با دو عنوان تدوینگر و دستیار تدوینگر با شرایط زیر عضو می پذیرد :
1. تابعیت ایران
2. حداقل سن 18 سال تمام
3. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
4. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
5. شاغل در حرفه تدوین و دستیاری تدوین فیلم سینمایی در حوزه فعالیت انجمن 
6. نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی
7. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن
8. پرداخت هزینه  ثبت نام و حق عضویت سالانه
9. تدوین حداقل دو فیلم سینمایی 
10-دستیاری تدوین در حداقل سه فیلم سینمایی 
تبصره 1- منظور از فیلم سینمایی فیلمی است که برای نمایش در سالن های سینما تولید می شود
تبصره 2 - چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضایشان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نشود ، متقاضی 
می تواند شکایت خود را با نگاه به ماده 21 بند 3 این اساسنامه توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است
تبصره 3– در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهدیا به جا نیاورد؛تعلیق و یا لغو عضویت می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است
تبصره 4 – عضویت در انجمن اختیاری است و هیچ کس را نمی توان به اجبار به عضویت در انجمن وادارکرد
ماده 5– علل تعلیق عضویت :
1.عدم پرداخت به موقع حق عضویت
2 . عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن
3.  از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 4 این اساسنامه
4.  عدم اشتغال در حرفه مربوط  بیش از هفت سال
5 . حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار
تبصره 1 : مرجع تشخیص بندهای 1 تا 4 هیئت مدیره است 
تبصره 2 : تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیئت مدیره به عضو اعلام شود
تبصره 3 :عضو تعلیقی تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی در مجامع عمومی حق رای نخواهدداشت .عضو تعلیقی می تواند شکایت خودرا توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند. تصمیم مجمع عمومی قطعی است
تبصره 4 :چنانچه عضوی حداکثر3ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند دبیرموظف به اخطارکتبی به عضواست و عضواگرحداکثرظرف سه  ماه از تاریخ ابلاغ  اخطار برای  پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیئت مدیره عضویت اودر انجمن به تعلیق درمی آید
ماده6: نحوه لغو عضویت 
1. چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هیئت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیئت مدیره موظف به طرح درخواست لغوعضویت در مجمع عمومی است
2.لغو عضویت به درخواست هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد
تبصره :لغو عضویت باید توسط هیئت مدیره به عضو مذکور ، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود
 
فصل سوم-منابع مالی انجمن
ماده 7- منابع مالی انجمن :
1. هزینه ثبت نام برای عضویت،که تنها یک بار دریافت می شود
2. حق عضویت سالانه
3. کمک‌ های داوطلبانه اعضای انجمن
تبصره 1: قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی که عضو انجمن نیستند و همین طور اشخاص حقوقی با اطلاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
تبصره 2 : تعیین میزان هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه اعضاء در اختیار هیئت مدیره است
ماده 8- عضو باید همه ساله حق عضویت خود را به خزانه‌دار انجمن پرداخت و یا به حساب بانکی انجمن ، واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم کند 
تبصره 1- مبالغی که به عنوان هزینه ثبت نام و حق عضویت دریافت می شود، پس دادنی نیست
تبصره 2-  دریافت حق عضویت باید با قبض‌های چاپی شماره‌دار و به امضای رییس هیئت مدیره و خزانه دار باشد 
تبصره 3-  هیئت مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج  از حدود مقرر ات این اساسنامه مصرف کند 
 
فصل چهارم-ارکان انجمن
ماده 9- ارکان انجمن عبارتند از:
1-مجمع عمومی  2- هیئت مدیره 3- بازرس
ماده 10–مجامع عمومی 
1. مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی ، باهماهنگی و نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود
2. برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیئت مدیره موظف است، آگهی دعوت از اعضاء رابا قید روز، ساعت، مکان تشکیل و دستورجلسه مجمع عمومی در یکی از روزنامه های کثیر الا نتشار منتشر کند. از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روزکاری فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز کاری بیشتر باشد
تبصره : دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفندآگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز کاری پیش از تشکیل مجمع به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند
3. دعوت مجامع عمومی با تصویب هیئت مدیره است. در صورت استنکاف هیئت مدیره، بازرس می تواند مجمع عمومی را برگزار کند. در صورت خودداری بازرس ، حداقل یک چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت کنند
4. رای گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است. در مورد انتخاب هیئت مدیره  و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب کند،  به طور کتبی و مخفی رای گیری خواهد شد
تبصره  – هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی بر عهده گیرد. وکالت باید به تائید بازرس یا ناظران انتخابات برسد
5. پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة‌ مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیئت رییسه مجمع، مرکب ازدست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیئت مدیره و بازرس یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند
تبصره 1 –  اعضاء هیئت رئیسه مجمع  و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت در هیئت مدیره و بازرس باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که  تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتراز 50 نفر باشد ) 
تبصره 2-  برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند 
تبصره 3- هیئت رییسه و ناظران بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری و پس از شمارش و خواندن آرا به ترتیب اسامی حائزان اکثریت آرا ، اعضای هیئت مدیره  و علی البدل هیئت مدیره و نیز بازرس وعلی البدل بازرس را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند
تبصره4- صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیئت رئیسه و ناظران آن مجمع می رسد .یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود 
تبصره 5-  هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیئت رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس کرده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد؛ معین کند ادامه جلسه به نحو مذکور ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل ، در مرتبه بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار می شود
6. چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض کنند، هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر انتخابات مکلف اند  حداکثر تا یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضان برسانند 
تبصره: در صورتی که هیئت نظارت درستی اعتراض را بپذیرد باید ابطال انتخابات را اعلام کند و هیئت مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند
7. مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار یکم به حد نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد. مشروط به آنکه در دعوت دوم نتیجه ی دعوت یکم  قیدشده باشد
تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق العاده تشکیل می شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی عادی است
تبصره 2- تصمیمات مجامع عمومی "عادی" و "عادی به طور فوق العاده" در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در مجمع معتبر است، مگر برای انتخاب هیئت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد
ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :
1. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس و هم چنین عزل هیئت مدیره و بازرس  و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط
2. شنیدن گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره آن 
3. تصمیم گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و آتی انجمن 
4. شنیدن ، رسیدگی و تصمیم گیری برای تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن
تبصره :بدون خواندن گزارش بازرس در مجمع عمومی نسبت به ترازنامه سال مالی  انجمن اخذ تصمیم ، معتبرنخواهدبود
5. دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن 
6. تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد 
7. بررسی، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیئت مدیره تأیید نشده است 
8. تصمیم گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی ، تعلیق عضویت شده اند یا عضویت آنان توسط هیئت مدیره پذیرفته نشده است
9. تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا و غیره 
10. تصویب تشکیل کارگروه های مورد نیاز و تأسیس تعاونی ها           
11. تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر، به منظور تشکیل کانون مرتبط  و یا عضویت در کانون های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن
12 .تصمیم گیری درخصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود
13.مجمع عمومی عادی می تواندنسبت به کلیه امورانجمن به جزآنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد
ماده 12–  مجمع عمومی فوق العاده  
 1- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده  است 
2. مجمع عمومی فوق العاده با حضور دست کم سه چهارم اعضا تشکیل می شود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم با اکثریت مطلق(نصف به اضافه یک)رسمیت می یابد به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه ی دعوت یکم قید شده باشدو در هر حال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر درمجمع معتبر است 
تبصره 1.موارد تغییراساسنامه باید در آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده درج شود
تبصره2: انحلال انجمن نیاز به رای چهار پنجم اعضای حاضر در مجمع دارد
تبصره 3:در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی باید هیئت تسویه را تعیین کند
ماده 13: هیئت مدیره
1.هیئت مدیره دارای 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان حداکثربرای سه دوره ی متوالی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است
2. هیئت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهد و از بین خود، یک رییس، یک نایب رییس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای اصلی  هیئت مدیره یا اعضای انجمن به جز بازرس یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند 
3. هیئت مدیره باید صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  تسلیم کند 
4. جلسات عادی هیئت مدیره هر ماه یک بار تشکیل و با حضور  اکثریت اعضا ( حداقل3 نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود همچنین جلسات هیئت مدیره برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا یک سوم  اعضای هیئت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می شود 
تبصره 1- خدمات هیئت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ کندو به تصویب برساند
میزان  حق الزحمه  هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد 
تبصره 2- غیبت اعضای هیئت مدیره درپنج جلسه متوالی در صورتی که فاصله پنج جلسه کمتر از دوماه نباشدیا هفت جلسه متناوب در طول یکسال به عنوان استعفا از مقام هیئت مدیره تلقی می شود . در این صورت عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد 
5. هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه مصوبات مجمع عمومی رابه اطلاع  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برساند و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن (خزانه دار، رییس یا دبیر) را به بانک معرفی کند 
6. رییس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار ، مشترکا صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائی ها، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است
تبصره - کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیئت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود
7. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط عضویت ، لغو عضویت یا غیبت - با توجه به مفاد تبصره 2 ، بند 4، ماده 13 -اعضای هیئت مدیره ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیئت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند 
تبصره 1- برای ترمیم ترکیب  اعضای هیئت مدیره، با توجه به مفاد بند 7 ، ماده 13 – انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی برگزار می شود 
تبصره 2-در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هرعلتی از ترکیب هیئت مدیره بیرون روند(به عنوان مثال 3 نفراز ترکیب 5 نفره ، یا 4 نفر در ترکیب 7 نفره )انتخابات هیئت مدیره باید تجدیدشود
8. هیئت مدیره موظف است دست کم سه  ماه پیش از پایان دوره قانونی، به منظور تجدید انتخابات  ، مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند
تبصره – هیئت مدیره پس از پایان دوره قانونی ، تا تعیین هیئت مدیره جدید، مسوول اداره امور جاری و حفظ کلیه دارائی ها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود 
ماده 14- وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
1. اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیئت مدیره گذاشته است
2.  تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن ( دفتر مجامع–  دفتر مصوبات هیئت مدیره – دفاتر مالی - دفتر عضویت)
3 .دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر
4. بررسی و تصویب شرایط درخواست عضویت در انجمن
5. تعیین میزان هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه
6بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومی
7. تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیئت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن
8. تعیین محل رسمی دفتر انجمن
9. انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین
10. بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن 
11. همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا 
12. وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاه های دولتی و عمومی درحدود مقررات این اساسنامه و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هر گونه دعاوی و شکایات مطروحه علیه انجمن 
13. اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمان های دسته جمعی با توجه به مفاد بند 9 ، ماده ی 11 
14. بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی 
15. تهیه گزارش عملکرد هیئت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی 
16. تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع  قانونی مرتبط
17. تشکیل کارگروه های مختلف(در صورت لزوم) از قبیل کارگروه حل اختلاف، کارگروه عضویت، کارگروه تدارکات و پشتیبانی، کارگروه امور حقوقی،کارگروه رفاهی و سایر کارگروه ها برای انجام فعالیت های مربوط به اهداف انجمن باتوجه به مفاد بند10 ،ماده ی 11
ماده 15 - وظایف و اختیارات رییس هیئت مدیره :
1. مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات
2. اداره جلسات هیئت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری دبیر جلسه 
3. ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیئت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن ، برای اجرا و پی گیری آن
4. امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن که با تصویب هیئت مدیره استخدام یا به کار گرفته خواهند شد
5.  امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن با توجه به مفاد بند 6 ، ماده ی 13 و تبصره ی آن 
6. انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیئت مدیره بر عهده رییس قرار می گیرد
تبصره - قسمتی از وظایف رییس هیئت مدیره که مربوط به امور اداری است به دبیر انجمن واگذار شدنی است
ماده 16-  به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیئت مدیره "دبیرخانه انجمن" در مرکز اصلی انجمن دایر می شود
1. مسئول مستقیم "دبیرخانه" دبیر انجمن است 
2- . دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس  هیئت مدیره یا دبیر و تصویب هیئت مدیره ، می تواند دارای کارکنانی باشد
ماده17– وظایف و اختیارات دبیر :
1. حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک ، صورتجلسات، سوابق اعضا و دفاتر انجمن 
2. انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن 
3. تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها 
4. تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی
5. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن
6. مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیئت مدیره و بازرس
7. ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط
8. انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد
تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیئت مدیره مسوول هستند 
ماده 18- خزانه دار 
خزانه دار مسوول امور مالی انجمن است
ماده 19 -وظایف و اختیارات خزانه دار:
1. امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن
2. اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن 
3. رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط 
4. نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن
5. ثبت دریافت‌ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن 
6. پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیئت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی
تبصره -خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیئت مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد
ماده 20-بازرس
1. بازرس و بازرس علی البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با رای مستقیم و مخفی اعضا حاضر در مجمع برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مانعی ندارد
2. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی ، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف بازرس خواهد بود
ماده 21- وظایف و اختیارات بازرس :
1. نظارت بر کلیه اقدامات هیئت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی "عادی" و "فوق العاده"
2. رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و نظارت بر جریان امور مالی و اداری انجمن 
تبصره : در صورت درخواست بازرس ، رئیس هیئت مدیره موظف است کلیه دفاترو اسنادمالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن و برای مدت معین در اختیار او بگذارد
3. پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضا و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارایه گزارش به هیئت مدیره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4. رسیدگی و اظهار نظر درمورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی 
5. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه 
6. شرکت در جلسات هیئت مدیره ( درصورت لزوم ) بدون داشتن حق رای 
تبصره : بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و گزارش خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد
 
فصل پنجم-سایر مقررات
ماده22- نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 باید دارای شرایط زیر باشند :
1.التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی
3.عدم همزمانی ریاست و دبیری انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی دیگر
4. عضویت در انجمن به عنوان تدوینگر
تبصره: دستیاران تدوینگر می توانند به عنوان بازرس نامزدشوند
ماده 23- هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن های صنفی و کانون های مربوط توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تامین می شود.میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود.چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمن های صنفی و کانون های مربوط فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد
ماده 24– مهر انجمن پس از تصویب هیئت مدیره و تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، قابل استفاده است. تغییر مهرصنفی، بدون تائید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، غیر قانونی و قابل پیگرد است
ماده 25-مسوولان انجمن، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی در محل انجمن ، در اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند
ماده 26- انجمن در موارد زیر منحل می شود:
1. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده دراین اساسنامه
2. گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیئت مدیره و اقدام نکردن برای برگزاری مجمع عمومی به موجب ابلاغ کتبی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
3. در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور
تبصره1- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست
تبصره 2- از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال وتسویه طبق اساسنامه انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن ) برای اطلاع همگان درج خواهد شد
تبصره 3- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد ، با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیئت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند
تبصره 4- چنانچه انجمن براساس رای مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد ، رییس هیئت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیئت تسویه ای از بین اعضای با سابقه  و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند
ماده 27– چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیئت مدیره اقدام نشده باشد ، بازرس می تواند راساً نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار دهد..  همچنین یک سوم اعضای انجمن نیز می توانند در هر زمان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیئت مدیره و بازرس اقدام کنند و چنانچه ظرف حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره ، اقدامات مذکور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد ، بازرس مکلف است وضعیت انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند 
ماده 28- هیئت تسویه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی کرده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه و دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد
ماده 29- هر ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست
ماده 30– هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا است
ماده 31- این اساسنامه در 5 فصل و 31 ماده و 126 بند و43 تبصره در تاریخ  27/2/95 با اکثریت آرا  به تصویب مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری تدوینگران سینما – استان تهران رسید 
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن صنفی تدوینگران سینما می‌باشد.